Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire – 4e herziening

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 20 februari 2015 het ontwerp besluit van de 4e herziening van het ROB gedurende dertig dagen voor een ieder ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door een ieder bezwaar tegen het ontwerp van de 4e herziening ROB worden ingediend bij de eilandsraad. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire.