Vaststelling 1e en 3e herziening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat bij eilandsverordening van 2 september 2014, no. 1 (AB 2014, no.11) de 1e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire en no. 3 (AB 2014, no.10) de 3e gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (gedeeltelijk opnieuw) is vastgesteld.

Klik hier voor meer!