Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 12e herziening (ontwerp)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij een voorontwerp 12e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd.

Lees hier meer.